Công ty thông tắc nhà vệ sinh Hà Nội (Bên A )là công ty chuyện thông tắc đường ống, bồn cầu, chậu rửa và các lỗi kỹ thuật lên quan tới nhà vệ sinh và đường ống của khách hàng (Bên B).

Chính sách và quy định chung

Chúng tôi gửi tới khách hàng những dịch vụ vệ sinh nhà vệ sinh bao gồm:

 • Dịch vụ: Thông tắc thoát sàn, Thông tắc chậu rửa, thông tắc bồn cầu, chống thấm
 • Giá dịch vụ: Giá cước thỏa thuận từ hai bên. Luôn luôn thỏa thuận giá trước khi thi công đảm bảo minh bạch vệ giá dịch vụ dành cho khách hàng
 • Thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A sau khi đã hoàn thành công việc.
 • Chất lượng: Bên A có trách nhiệm dọn dẹp sau khi thi công cho bên B. Trả lại không gian sạch sẽ như khi mới đến.

Quyền hạn và nghĩa vụ của bên A

Quyền Hạng của bên A

 • Bên A có quyền không thi công sau khi đã khảo sát và báo giá nếu không nhận được sự đồng thuận từ hai bên.
 • Bên A được sử dụng bất kỳ trang thiết bị nào mà bên A có để thực hiện công việc một cách thuận lợi nhất

Trách nhiệm bên A

 • Báo cáo lỗi sự cố và hướng giải quyết cho bên B nắm bắt tình hình sau khi khảo sát
 • Báo giá trước khi thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khi thi công.
 • Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại các trang thiết bị do thi công như chậu rửa, bồn cầu.. cho bên B nếu lỗi phát sinh là do bên A gây ra.

Quyền hạn và trách nhiệm của bên B

Quyền Hạn Bên B

 • Có quyền biết lỗi kỹ thuật mà nhà mình gặp phải
 • Có quyền biết giá và từ chối thi công nếu giá dịch vụ không đi đến sự đồng thuận

Trách nhiệm

Bên B có trách nhiệm thanh toán sau khi thi công xong

Chính sách bảo mật

Bên A cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin nào của khách hàng cho bên thứ 3. Trừ trường hơp cơ quan chức năng của nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp do bên B vi phạm pháp luật.

Chính sách thanh toán

 • Bên B có trách nhiệm thanh toán đúng và đủ cho bên A như đã thỏa thận.
 • Bên A có thể lựa chọn chuyển tiền và thanh toán trực tiếp ngay sau khi hoàn thành công việc.

Chính sách bảo hành

Trong thời gian bảo hành đã nêu trong phiếu thanh toán. Bên A có trách nhiệm tới và tiến hành bảo hành theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian hiệu lực.

Quy trình thi công

 • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
 • Khảo sát đánh giá
 • Báo giá và thỏa thuận
 • Thi công
 • Bảo hành